Kurumsal Danışmanlık

Tüm dünyada eğitim sürecine katılanların sayısı artmaktadır. Buna karşılık toplumsal yaşamdaki kirlilik, güvensizlik, özel yaşamdaki mutsuzluk, huzursuzluk ve kaygıların arttığı da gözlenmektedir. Güven, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, hoşgörü, tarafsızlık gibi değerlerin yeşeremediği ortamlar, tüm insanlığın felaketlerini yaşadığı bir çevreye dönüşmektedir. Tüm dünya ile beraber Türkiye Domino veya Kelebek Etkisi ile paradigmalarındaki kırılmayı bütün sosyal ortamlarında somut biçimde hissetmeye başlamıştır.

Eğitim kurumları özellikle okullar artık idealist kararlar almalıdırlar. Geçmişte olduğu gibi bu tür girişimler için Eğitim Şuralarının kararlarını, yabancı uzman gruplarının tavsiye raporlarını beklemeye gerek yoktur. Yürürlükteki yönetsel mevzuatın ve öğretim programlarının (müfredat) satır araları yeteri kadar derin ve geniştir.

Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde daha anlamlı, farklı bir okul/eğitim arayışının zorunlu olduğu artarak kabul görmeye başlamıştır. Bu farklı anlayışın bir boyutunda “Karakter Gelişimi” yer almaktadır. Bu program, MOES (Meslektaş Ortamında Eğitim Sohbetleri) kapsamında yaklaşık beş yıldan beri okul ortamında sürdürülen Karakter Gelişimi uygulama sonuçlarının paylaşılmasıdır. Program, eğitimin her düzeyinde “Davranışçı” algılamadan kaynaklanan tıkanıklığımızın ve alanda dolaşan, “değerler eğitimi”, “ahlak eğitimi” karmaşasının açılım boyutu olarak da değerlendirilebilir.

Karakter Gelişim Okulu (KGO); yaşamı bir bütün olarak algılayan,  bireysel ve sosyal sorumluluklarının farkında olan ve bunları yerine getirebilen, kendini yönetebilen, ahlakî, kültürel ve sosyal değerleri benimseyen, bu değerlerin yerleşmesinde model olabilen bireyler yetiştirmek için okul,  aile ve sosyal çevre ile işbirliği sürecini bütünlemektir.

  • İLKÖĞRETİM VE ANAOKULU KARAKTER GELİŞİM PROGRAMI

“Karakter Gelişimi” uygulamaları ile ilgili kurum danışmanlığı okulun bütününü kapsayan, yönetici, öğretmen, veli, personel ve kurumun çözüm ortaklarına yönelik seminerlerin ve interaktif eğitimlerin yer aldığı, yıl boyunca devam eden bir programdır.

  • AİLELER, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN PAYLAŞIM PROGRAMLARI

Eğitim kurumlarının talebi doğrultusunda ve kurumumuzun ilgi alanını içeren tüm konularda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik verilen seminerleri içermektedir.